امروز   چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲ - ۲۰:۳۸
شیعه واقعی چه کسی است؟

شیعه واقعی چه کسی است؟

چه کسانی در جنگ احد برای حفظ جان خود فرار کردند؟

چه کسانی در جنگ احد برای حفظ جان خود فرار کردند؟