امروز   پنجشنبه ۱۳۹۶/۹/۲ - ۱۲:۵۹
تصفیه خانه دریاچه شهدای خلیج فارس تا پایان آذرماه افتتاح می شود

تصفیه خانه دریاچه شهدای خلیج فارس تا پایان آذرماه افتتاح می شود

پس از مصوبه شورای تأمین، شهرداری تهران وارد عمل می‌شود

پس از مصوبه شورای تأمین، شهرداری تهران وارد عمل می‌شود

هیچ ریزشی در مترو قیام اتفاق نیافتاده است

هیچ ریزشی در مترو قیام اتفاق نیافتاده است

میزان نیاز به واگن به تفکیک خط‌ها

میزان نیاز به واگن به تفکیک خط‌ها

باید در طرح های توسعه شهری اقتصاد پروژه‌ها را در نظر بگیریم

باید در طرح های توسعه شهری اقتصاد پروژه‌ها را در نظر بگیریم

روانسازی ترافیک ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه می خواهد

روانسازی ترافیک ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه می خواهد

ضرورت جمع آوری متکدیان

ضرورت جمع آوری متکدیان

ایجاد شهرک جدید برای رفع نگرانی ساکنین نیایش

ایجاد شهرک جدید برای رفع نگرانی ساکنین نیایش

مبارزه ادامه دارد اما زمان، مکان و شیوه آن متفاوت است

مبارزه ادامه دارد اما زمان، مکان و شیوه آن متفاوت است

اهمیت کوچک سازی مجموعه شهرداری

اهمیت کوچک سازی مجموعه شهرداری

خیابان ۱۷ شهریور باز شد

خیابان ۱۷ شهریور باز شد

افزایش ۲۰ درصدی ترافیک بزرگراهی

افزایش ۲۰ درصدی ترافیک بزرگراهی

ارتقاء کیفی زندگی در کنار رفع آلودگی هوا، مهمترین اولویت شهرداری

ارتقاء کیفی زندگی در کنار رفع آلودگی هوا، مهمترین اولویت شهرداری

ارتقاء کیفی زندگی در کنار رفع آلودگی هوا، مهمترین اولویت شهرداری

ارتقاء کیفی زندگی در کنار رفع آلودگی هوا، مهمترین اولویت شهرداری

۸۰ تا ۸۵ درصد مصرف آب شرب تبدیل به فاضلاب می شود

۸۰ تا ۸۵ درصد مصرف آب شرب تبدیل به فاضلاب می شود

مهمترین اولویت‌های شورا در سال چهارم

مهمترین اولویت‌های شورا در سال چهارم

آلودگی آب تهران نگران کننده نیست

آلودگی آب تهران نگران کننده نیست