امروز   پنجشنبه ۱۳۹۶/۹/۲ - ۱۳:۰۲
وضعیت بحرانی جمعیت اطراف پایتخت

وضعیت بحرانی جمعیت اطراف پایتخت

بودجه سال ۹۶ شهرداری افزایش کمی خواهد داشت

بودجه سال ۹۶ شهرداری افزایش کمی خواهد داشت

دغدغه مردم اشتغال و معیشت است

دغدغه مردم اشتغال و معیشت است

اعضای شورای شهر تهران باید ۸۰ نفر باشند

اعضای شورای شهر تهران باید ۸۰ نفر باشند

اختصاص سرانه معلولان در بودجه سال آینده شهرداری

اختصاص سرانه معلولان در بودجه سال آینده شهرداری

۳۱ نوع بلای طبیعی در کشور ما وجود دارد

۳۱ نوع بلای طبیعی در کشور ما وجود دارد

۳۵مسجد در بوستان‌های تهران احداث می شود

۳۵مسجد در بوستان‌های تهران احداث می شود

اعضای شورای شهر تهران از هر گونه سوءاستفاده مبرا شدند

اعضای شورای شهر تهران از هر گونه سوءاستفاده مبرا شدند

آغاز فاز دوم نوسازی مینی بوس های فرسوده پایتخت

آغاز فاز دوم نوسازی مینی بوس های فرسوده پایتخت

شش ماه است نقد غیرمنصفانه مدیریت شهری با کارکرد انتخاباتی آغاز شد

شش ماه است نقد غیرمنصفانه مدیریت شهری با کارکرد انتخاباتی آغاز شد

دو شرط خروج فضای های نظامی از پایتخت

دو شرط خروج فضای های نظامی از پایتخت

حمایت از قانون شکن پاگذاردن بر حق مظلوم است

حمایت از قانون شکن پاگذاردن بر حق مظلوم است

شهرهوشمند ضامن تحقق اقتصاد مقاومتی است

شهرهوشمند ضامن تحقق اقتصاد مقاومتی است

اکباتان جزیره ای جدا از تهران نیست

اکباتان جزیره ای جدا از تهران نیست

نقشه نقاط پرحادثه ترافیکی پایتخت تهیه می شود

نقشه نقاط پرحادثه ترافیکی پایتخت تهیه می شود

آسفالت همه معابر بزرگراه های تهران تا مرداد ۹۶ ترمیم می شود

آسفالت همه معابر بزرگراه های تهران تا مرداد ۹۶ ترمیم می شود

یک فوریت طرح درهای «بازشو» مترو تصویب شد

یک فوریت طرح درهای «بازشو» مترو تصویب شد