امروز   جمعه ۱۳۹۶/۹/۳ - ۱۹:۵۵
خطبه های نماز جمعه رشت

خطبه های نماز جمعه رشت

اقامه نماز وحدت آفرین جمعه ۱ خرداد ماه ۹۴ در شهر اندیشه

اقامه نماز وحدت آفرین جمعه ۱ خرداد ماه ۹۴ در شهر اندیشه

گزارش نمازجمعه تهران،یکم خرداد94

گزارش نمازجمعه تهران،یکم خرداد94

نماز جمعه یکم خرداد ماه۹۴ در شهر اندیشه

نماز جمعه یکم خرداد ماه۹۴ در شهر اندیشه

خطبه نماز جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه۹۴ در شهر اندیشه

خطبه نماز جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه۹۴ در شهر اندیشه